Trang chủ têu chảy ở trẻ

têu chảy ở trẻ

Bé bị đi ngoài mẹ phải làm sao

Thoát khỏi đi ngoài chỉ trong 3 ngày  Tiêu chảy cấp là tình trạng mà trẻ đi ngoài nhiều hơn 3 lần trên mỗi ngày và phân lỏng hơn bình thường. Bé bị tiêu chảy có thể do nguồn thức…

CHI TIẾT