Đầy hơi- sống phân

Bài viết liên quan

Bé bị đi ngoài sống phân phải làm sao?

Mẹ Hằng Đinh hỏi: Con em được 1 tháng, từ lúc sinh ra bé đều bị đi ngoài sống phân bất kể bú mẹ hay sữa ngoài… Em cho bé đi xét nghiệm thì bác sỹ bảo là con em…

CHI TIẾT