Trang chủ trẻ bị đi ngoài phân sống

trẻ bị đi ngoài phân sống

Bé 10 tháng đi ngoài phân sống

Cách chữa cho bé 10 tháng bị đi ngoài phân sống?

Bé nhà em 10 tháng tuổi, khoảng hơn một tuần nay bé đi ngoài phân sống và ngày chỉ đi một lần như bình thường. Chế độ ăn của bé không có gì thay đổi. Em đã cho bé dùng men…

CHI TIẾT