Trang chủ trẻ biếng ăn kéo dài

trẻ biếng ăn kéo dài

Những nguy hiểm khi trẻ biếng ăn kéo dài

Trải qua các giai đoạn biến đổi sinh lý như tập lẫy, bò, mọc răng…, trẻ có khả năng biếng ăn vài ngày hay 1 tuần đến 10 ngày. Nếu sau khi mẹ thay đổi món ăn, thay đổi cách cho…

CHI TIẾT