Tuyển dụng

Bài viết liên quan

Vị trí tuyển dụng – Công ty cổ phần dược phẩm Vitamed

Nhằm phục vụ chiến lược công ty và đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh, Vitamed cần tuyển một số các vị trí như sau: 1.Chỉ tiêu tuyển dụng STT Vị trí tuyển dụng Số lượng 1 Nhân viên…

CHI TIẾT